For fysioterapeuter

Bildedannende ultralydskanning er et fantastisk supplement til klinisk resonnering og diagnostikk

Som fysioterapeut kommer man langt med Secmas ultralydskannere, som er konstruert for å foreta muskuloskeletale ultralydskanninger og dermed er forberedt på typiske skanningstyper og projeksjoner som foretas av fysioterapeuter.

Se hvilke innovative ultralydskannere vi tilbyr fysioterapeuter, last ned brosjyre her

Skanningsprojeksjonene, som typisk brukes av fysioterapeuter, kan enkelt læres ved å delta i våre oppstartkurs.
Når du kjøper en ultralydskanner hos Secma, følger et oppstartkurs med i prisen.

  • Ultralydskanner til MSK
  • Introduksjonskurs for fysioterapeuter